INFOPANEL je stranica koja je nastala kao rezultat potrebe za redovnim informacijama na odsjeku za engleski jezik i književnost. Najveću potrebu za ovakvom stranicom imaju studenti koji putuju i koji nisu u stanju doći do informacija u svakom momentu. Da bi ova stranica funkcionisala u tom pravcu potrebna je saradnja svih počevši od samih studenata pa do profesora i asistenata. Ovom prilikom pozivam sve studente,profesore i asistente da se maximalno angažuju u razmjeni informacija kako bi svi imali koristi od ove stranice. Sistem unosa podataka na INFOPANEL je jednostavan i nije potrebno nikakvo predznanje. Ali za svaki slučaj napravio sam UPUSTVO unutar kojeg je sve pojašnjeno po principu step-by-step. Sva vaša pitanja, sugestije i komentare možete poslati na navedeni mail (info.eboard@gmail.com).


NAPOMENA: Na INFOPANEL-u nema registracije i iz tog razloga vas molim da se suzdržite nepotrebnih komentara i da postavljate samo pitanja koja zaista imaju smisla. INFOPANEL nije chat sistem gdje ćete raspravljati o vašim privatnim problemima, INFOPANEL ima funkciju elektronske verzije oglasne ploče i kao takav drugu funkciju neće i ne smije imati.

 


Za kolege koji su diplomirali ili su na postdiplomskom studiju postoji grupa pod nazivom Diplomci/Postdiplomci. Cilj ove grupe je prije svega da omogući kontakt između kolega iz starijih generacija tako i razmjenu njihovih iskustava. Na taj način se nadamo da će informacije koje budu prisutne unutar te grupe biti od koristi kako kolegama koji su uspješno završili studij Engleskog jezika i književnosti tako i kolegam čiji je studij u toku. Nadam se da će ova stranica omogućiti svima nama da budemo nešto više od običnih prolaznika koji gledaju na oglasnu ploču.

 

Vaš INFOPANEL team